Prezentacja pracy o kościele św. Bartłomieja w Gdańsku jako cerkwi

 

Prezentujemy pracę magisterską Pani Krystyny Włodkowskiej napisanej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Mirosława P. Kruka, pod tytułem: „Kościół gotycki jako cerkiew. Studium przypadku kościoła św. Bartłomieja w Gdańsku”.

Celem niniejszej pracy było przedstawienie procesu adaptacji gdańskiego kościoła św. Bartłomieja na cerkiew oraz analiza treści nowego programu ikonograficznego świątyni.
W jej wnętrzu w przeciągu ostatnich szesnastu lat pojawiały się zupełnie nowe i obce wnętrzu gotyckiemu elementy, jednak prace adaptacyjne były prowadzone w założeniu, aby jak najmniej ingerować w zabytkowe struktury kościoła.

Wykorzystywano niektóre zastane elementy, jak płytkie nisze pod oknami oraz na filarach, gdzie umieszczono freski. Dodawano także nowe dekoracje charakterystyczne dla sztuki cerkiewnej, takie jak mozaika. Wszystko to miało na celu przystosowanie wnętrza do nowych potrzeb liturgii greckokatolickiej. Ikony, malowidła i mozaika zostały wykonane zgodnie z kanonem i zaadaptowane do specyfiki przestrzeni gdańskiej świątyni.
W pracy podjęty został temat programu ikonograficznego, który szczególnie akcentuje treści narodowe, m. in. poprzez ukazanie wizerunków ukraińskich świętych greckokatolickich, oraz związki ze sztuką bizantyjską i ruską. Wskazane zostały wzory, którymi inspirowali się artyści, starający się nawiązać do dziedzictwa i długiej tradycji obrządku wschodniego.

Praca wzbogacona jest wieloma pięknymi zdjęciami oraz planami, które przybliżają nam greckokatolicką świątynię w Gdańsku.

Zapraszamy do lektury:  Krystyna Włodkowska Kościół gotycki jako cerkiew. Studium przypadku kościoła św. Bartłomieja w Gdańsku